Home

U wilt niet thuiszitten, maar (weer) aan het werk? Zoekt u antwoord op vragen als: welk werk past bij mij, waar ben ik goed in en hoe zet ik de stap naar werk? Via het project @Wurk in NW Fryslân helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân u bij het vinden van het antwoord op deze vragen.

Doel is om inwoners van Noardwest Fryslân te begeleiden naar werk door middel van groepstrainingen. Samen met andere deelnemers komt u erachter waar uw mogelijkheden liggen en wat uw kracht is. Voorwaarde is dat u of geen uitkering hebt of een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een ANW uitkering, en dat u woont in het werkgebied van de Dienst*. Lees verder »

* De gemeenten die horen bij de regio Noardwest Fryslân zijn: het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland.