Home

U wilt niet thuiszitten, maar (weer) aan het werk? Zoekt u antwoord op vragen als: welk werk past bij mij, waar ben ik goed in en hoe zet ik de stap naar werk? Via het project Baas zoekt Jou helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân u bij het vinden van het antwoord op deze vragen.

Doel is om inwoners van Noardwest Fryslân te begeleiden naar werk door middel van groepstrainingen. Samen met andere deelnemers komt u erachter waar uw mogelijkheden liggen en wat uw kracht is. Voorwaarde is dat u een bijstandsuitkering (Participatiewet) of ANW uitkering ontvangt of een werkzoekende bent zonder uitkering. Lees verder »

* De gemeenten die horen bij de regio Noardwest Fryslân zijn: het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland.